Ferier og skolefridage


Al Kommunal kørsel sættes i bero under skoleferier og på skolefridage. Der bliver kun kørt, såfremt der er udstedt bevillig til SFO-kørsel og efter kørselskoordinatoren, har modtaget et ændringsskema for ferie- eller fridagsperioden. Hvis dit barn skal køres i ferier og på skolefridage, skal kørselskoordinatoren have besked, senest 3 uger før feriens eller skolefridagens start. Dette gøres ved, at udfylde og sende et ændringsskema til kørsel.

Det er ikke nok, at give skolen besked om den ønskede kørsel – de har ikke noget med kørslen at gøre! Der kan ikke laves aftaler om kørsel med hverken skole, chauffør eller vognmand.