Kørselsplanlægning

Kørslen af elever sker på baggrund af en ansøgning om kørsel og efter indstilling fra CLT. Såfremt dette bliver bevilliget, skal der oprettes et kørselsskema som indeholder oplysninger om, hvordan eleven transporteres til og fra skole, SFO og Børnehave. Når skemaet med køretiderne er lagt, vil dette fungere som basisskema for kørslen.