Udbud

Har du spørgsmål til de aktuelle udbud, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger på de enkelte udbud.

Udbud af specialkørsel i Nordfyns Kommune

ETHICS / FynBus
Offentligt udbud: FR2 - Udbud af Specialkørsel i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns Kommune.

Se de forskellige tidsfrister mm., samt udbudsmateriale ved at klikke på linket herunder: 
http://www.fynbus.dk/Udbud-af-FR2--Specialkoersel-i-Assens-Faaborg-Midtfyn-Kertem

 

Grunde

Kommunale byggegrunde, Fiona

Se de kommunale byggegrunde på Fionagrunden i Bogense og afgiv bud her (klik her).

Projektgrunde, Fiona

Se projektgrundene på Fiona grunden i Bogense og afgiv bud her (klik her).

 

Ejendomme

Bystævnet 3, 5474 Veflinge
Se salgsmateriale og afgiv bud her.

 

Andet

Udbud af snerydning og glatførebekæmpelse i Nordfyns Kommune 2016 - 2017

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=31785

www.udbud.info

 

 

Leje/Forpagtninger

Forpagtning af areal i Otterup med plastik

Udbudsmateriale og forpagtningsaftale er tilgængeligt her (klik her).

 

Leje af Centralkøkkenet i Otterup

Nordfyns Kommune ønsker at udleje Centralkøkkenet beliggende Bryggerivej 16, 5450 Otterup til fødevareproduktionsvirksomhed.

Udbudsmateriale og lejekontrakten er tilgængeligt her (klik her)

 

Arbejdsklausul gældende for Nordfyns Kommune

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 25. september 2014 vedtaget en ny arbejdsklausul, som erstatter den hidtidige politik for anvendelse af arbejdsklausuler i Nordfyns Kommune.

Arbejdsklausulen er udarbejdet i Borgmesterforum Fyn regi, så reglerne er som udgangspunkt ens for alle leverandører og eventuelle underleverandører, der byder ind på opgaver i de fynske kommuner.

Ifølge arbejdsklausulen skal løn- og arbejdsforholdene følge betingelserne i den kollektive overenskomst, som gælder for den pågældende sektor. Arbejdsklausulen skal således sikre at leverandører og eventuelle underleverandører overholder en række minimumskrav for deres medarbejderes løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med opfyldelsen af deres kontrakter, samt sikre en fair konkurrence for det danske erhvervsliv.

Siden blev sidst opdateret 14.12.2016