Udbud

Har du spørgsmål til de aktuelle udbud, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger på de enkelte udbud.

Grunde

Kommunale byggegrunde, Fiona

Se de kommunale byggegrunde på Fionagrunden i Bogense og afgiv bud her (klik her).

Projektgrunde, Fiona

Se projektgrundene på Fiona grunden i Bogense og afgiv bud her (klik her).

 

Ejendomme

Bystævnet 3, 5474 Veflinge
Se salgsmateriale og afgiv bud her.

 

AndetLeje/Forpagtninger

Leje af Centralkøkkenet i Otterup

Nordfyns Kommune ønsker at udleje Centralkøkkenet beliggende Bryggerivej 16, 5450 Otterup til fødevareproduktionsvirksomhed.

Udbudsmateriale og lejekontrakten er tilgængeligt her (klik her)

 

Arbejdsklausul gældende for Nordfyns Kommune

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 25. september 2014 vedtaget en ny arbejdsklausul, som erstatter den hidtidige politik for anvendelse af arbejdsklausuler i Nordfyns Kommune.

Arbejdsklausulen er udarbejdet i Borgmesterforum Fyn regi, så reglerne er som udgangspunkt ens for alle leverandører og eventuelle underleverandører, der byder ind på opgaver i de fynske kommuner.

Ifølge arbejdsklausulen skal løn- og arbejdsforholdene følge betingelserne i den kollektive overenskomst, som gælder for den pågældende sektor. Arbejdsklausulen skal således sikre at leverandører og eventuelle underleverandører overholder en række minimumskrav for deres medarbejderes løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med opfyldelsen af deres kontrakter, samt sikre en fair konkurrence for det danske erhvervsliv.

Siden blev sidst opdateret 20.03.2017 af indholdsansvarlig RR