Særlig servicevejvisning

Særlig servicevejvisning er en betegnelse for en sort-hvid servicevejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter.På den særlige servicevejvisning kan der kun benyttes en generel betegnelse for virksomheden, f.eks. Antik, Bager, Glaspuster, Gårdbutik, Paintball, Dyrehospital mv. Der må ikke bruges virksomhedsnavn eller logo.

 
Hvis der findes et symbol, der er godkendt til særlig servicevejvisning, skal dette bruges uden supplerende tekst. Særlig servicevejvisning skal i modsætning til almindelig servicevejvisning (blå-hvid) ikke være trafikalt begrundet, men skal dog opfylde andre kriterier.

 

Hvilke servicemål kan der vejvises til?

Der kan som udgangspunkt kun vejvises til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, der er markeret med byzonetavler, det vil sige færdselstavle E 55. Dog kan der vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med indbyggertal under 1.000 indbyggere.

Endvidere kan der opsættes særlig servicevejvisning i byzone, såfremt den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen.
Hvis virksomheden kun er åben i en bestemt periode af året, skal tavlen afdækkes eller fjernes uden for sæsonen.


Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes med relevant materiale via selvbetjeningsløsning, med almindelig post eller på mail til befordring@nordfynskommune.dk.

Siden blev sidst opdateret 01.08.2017 af indholdsansvarlig TPA

Selvbetjening

Ansøgningsskema

Personoplysninger

De personoplysninger du giver os, når du indsender ovenstående formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side. Læs evt. mere om Databeskyttelse.

Kontakt

Drift
Teknik, Erhverv og Kultur
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 38
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail