Autoværksteder

Kravene til etablering og drift af autoværksteder er nærmere beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørel-sen.

Værksted Værksted

Miljøregler

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om beliggenhed (afstandskrav til støjfølsomme naboer), støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald. 

Herunder er forskellige nyttige links i forbindelse med værkstedsaktiviteter:

Anmeldepligt ved etablering og ændring

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du anmelde det til Nordfyns Kommune på dette anmeldeskema.

Skemaet indsendes på mail til teknisk@nordfynskommune.dk. eller til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 

Når vi har modtaget anmeldelsen, vil du høre fra os inden 4 uger, om det kan lade sig gøre på det ønskede sted.

Planmæssige forhold

Kommunen har en plan for, hvor man må placere et autoværksted.

Du kan undersøge om et sted er egnet til at lave et autoværksted ved at kontakte TaskForce Erhverv.

Du kan også selv undersøge planforholdene på vores kort, som du finder under Kortinfo.

Landzonetilladelser

Hvis du vil etablere eller ændre et autoværksted i landzone, kræver det en landzonetilladelse. Der er dog lempeligere regler, hvis din virksomhed etableres i en overflødiggjort landbrugsbygning.

Læs mere:


Siden blev sidst opdateret 04.01.2021 af indholdsansvarlig TK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00