Grund ved Hasmark Strand

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 14.699 m2) af grunden matr. nr. 14cz, Hasmark By, Norup til salg. Grunden er beliggende ved Hasmark Strand.

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 14.699 m2) af grunden matr. nr. 14cz, Hasmark By, Norup til salg. Arealet er angivet på vedlagte kortbilag.

Grunden er beliggende ved Hasmark Strand, der danner rammerne for et hyggeligt sommerhusområde med campingplads og badestrand, som benyttes flittigt af kommunes borgere, sommerhusejere, turister og cam-pingpladsens mange gæster.

Grunden: Grunden er ikke selvstændigt udstykket, men udgør ifølge en foreløbig opmåling ca. 14.699 m2. Der henvises til vedlagte kortbilag.

Anvendelse: Grunden er omfattet af Lokalplan 2013-3 ”Campingplads og feriecenter ved Hasmark Strand”.

Det fremgår blandt andet af lokalplanen, at grunden beliggende i delområde D kan anvendes til feriecenter, overnatningsenheder og/eller offentligt formål: Delområdet må anvendes til feriecenterets overnatningsenheder, legeplads, boldbaner mv.

Køber forpligter sig til at respektere bestemmelserne i lokalplanen.

Overtagelse: Aftales nærmere med en evt. køber.

Købesum: Grunden udbydes med en minimumspris på 32,50 kr. pr. m2, dvs. 477.717,50 kr. for 14.699 m2.

Købesum og areal reguleres efter landinspektørens endelige opmåling.

Ud over købesummen, skal køber betale 50 % af udgifterne til landinspektør og tinglysning. Herudover skal køber afholde alle udgifter til evt. byggemodning, tilslutningsafgifter, mv.

Salgsbetingelser: De nærmere betingelser og vilkår fremgår af salgsbetingelserne, der er vedlagt som bilag.

Købstilbud: Mulige købere skal fremsende deres købstilbud til post@nordfynskommune.dk.

Sammen med købstilbuddet skal eventuelle købere vedlægge en kort beskrivelse af, hvad de påtænker at udnytte grunden til.

Købstilbud skal sendes som sikker mail via e-boks (CVR: 29 18 89 47) eller via sikker mail til post@nordfynskommune.dk (Att: Kim Weel Sørensen), hvis de indeholder fortrolige personoplysninger. Hvis købsblanketten ikke indeholder fortrolige personoplysninger, kan den sendes som almindelig e-mail til weel@nordfynskommune.dk.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.


Frist: Udbudsperioden er fra den 29. november 2019 og frem til den 14. december 2019, som er sidste frist for at afgive købstilbud.

Spørgsmål: Evt. spørgsmål kan rettes til Kim Weel Sørensen, Østergade 23, 5400 Bogense på tlf. 64 82 80 91, weel@nordfynskommune.dk.

Bilag:
Siden blev sidst opdateret 29.11.2019 af indholdsansvarlig WEEL

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00