Kørselsordninger for voksne

Som hovedregel skal du selv betale for transport til og fra læge og sygehus, men i visse tilfælde kan du få hjælp. Her kan du finde mere information om gældende kørselsordninger.

Pensionister – kørsel til læge og speciallæge

Pensionister, der på grund af dårligt helbred er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler til læge eller speciallæge, kan få fri befordring.

Der skal indsendes skriftlig ansøgningsskema for optagelse i kørselsordningen. 

Ansøg om kørsel til læge og speciallæge. Personoplysninger:
De personoplysninger du giver os, når du indsender denne formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side.
 
Læs evt. mere om Databeskyttelse


Ved bevilling kan kørsel til læge eller speciallæge bestilles hos FynBus’ bestillingscentral på telefon 63 11 22 55. Kørsel kan bestilles indtil 1½ time før mødetid.

Bestillingscentralen har åbent alle dage mellem kl. 7.00 og 21.00.

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede ”SBH kørsel”

Kriterier for optagelse i kørselsordningen er

• at borgeren er svært bevægelseshæmmet og fyldt 18 år
• at borgeren på grund af sit fysiske handicap ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik
• at borgeren benytter et ganghjælpemiddel, som skal være bevilget af kommunen eller vil være berettiget hertil ud fra sin fysiske tilstand
• den helbredsmæssige situation skal have en varig karakter

Borgeren betaler en fast årlig abonnementspris og afregner derudover en turafhængig pris med chaufføren. 

Der skal indsendes skriftlig ansøgningsskema for optagelse i kørselsordningen. 

Ansøg om kørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH).
Personoplysninger: 
De personoplysninger du giver os, når du indsender denne formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side.
 
Læs evt. mere om Databeskyttelse

Her kan du endvidere finde mere information om, hvad du kan køre til, hvornår du kan benytte ordningen, medlemskab mv. samt læse om takster for benyttelse af kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede.

Du kan finde mere information i Nordfyns Kommunes kvalitetstandard for kørselsordninger

Pensionister – kørsel til sygehus

Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benyttes offentligt transportmiddel.

Bestilling af kørsel sker ved henvendelse til den afdeling/det sygehus du skal til behandling på.

Pensionister – kørselsgodtgørelse ved kørsel til speciallæge

Det er en forudsætning

• at det er den nærmeste speciallæge
• at man er gruppe 1-sikret eller opfylder betingelserne herfor
• at der er tale om en lægeordineret behandling/undersøgelse
• at udgiften tur/retur udgør mindst 25 kr. ved valg af billigste forsvarlige transportmiddel

Refusion af kørselsudgifter sker ved, at du fremsender en bekræftelse fra speciallægen, med oplysning om, hvornår der er modtaget behandling. Oplysninger om ansøgers navn, adresse og personnummer skal fremgå af speciallægens bekræftelse. Oplysningerne indsendes til Socialcenter Nordfyn. Refusion indsættes på ansøgers NemKonto.

Ikke pensionister – kørselsgodtgørelse ved kørsel til speciallæge

Det er en forudsætning

• at det er den nærmeste speciallæge
• at man er gruppe 1-sikret eller opfylder betingelserne herfor
• at der er tale om lægeordineret behandling/undersøgelse
• at udgiften tur/retur udgør mindst 60 kr. ved valg af billigste offentlige transportmiddel – enten rutebil eller bil
• at der er mindst 50 km til speciallægen

Refusion af kørselsudgifter sker ved, at der til Socialcenter Nordfyn fremsendes en bekræftelse fra speciallægen på, hvornår der er modtaget behandling. Yderligere skal borgerens navn, adresse og personnummer fremgå af speciallægens bekræftelse. Refusion indsættes på borgerens NemKonto.

Pensionister – kørsel til kiropraktor og fysioterapeut

Pensionister, der er berettigede til personligt tillæg og som af helbredsmæssige grunde ikke kan anvende offentlig transport, kan søge tilskud til kørslen ved henvendelse til Socialcenter Nordfyn.


.

Siden blev sidst opdateret 28.06.2019 af indholdsansvarlig LMA

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice
Søndergade 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00