Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO) er et samarbejde mellem Assens, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og Odense Kommune.

Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som vi formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

Vi giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

UUO har hovedkontor på Tolderlundsvej 3, nær Odense Banegård Center, men derudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre osv.

Siden blev sidst opdateret 22.03.2017 af indholdsansvarlig BNOERR

Selvbetjening

Find din vejleder.