Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn(UUO) er et samarbejde mellem Assens, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og Odense Kommune.

Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som vi formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

Vi giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

UUO har hovedkontor på Tolderlundsvej 3 nær Odense Banegård Center, men derudover har UUO lokale kontorer på skolerne, jobcentre osv.

Siden blev sidst opdateret 22.03.2017 af indholdsansvarlig SAE

Selvbetjening

Find din vejleder.