Center for Læring og Trivsel

Velkommen til Center for Læring og Trivsel, CLT, i Nordfyns Kommune

Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives og lærer mest muligt. Dette gør vi i tæt samarbejde med forældre, alle decentrale enheder, samt Børn og Familie-afdelingen.

Center for Læring og Trivsel har fokus på at styrke børn- og ungefællesskaber, så alle børn oplever at høre til og være en del af noget fælles. CLT arbejder konsultativt, udviklende og forbyggende og iværksætter indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig, trives og lære alt det, de kan.

Center for Læring og Trivsel arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder/tale-høre-konsulenter, psykologer, samt IT- og læringskonsulenter.

Lederen af CLT er formand for kommunens visitationsudvalg.

Kontaktoplysninger:

Leder Birgitte Nørrelund - bnoerr@nordfynskommune.dk - tlf. 64 82 82 01

 
  

Ergoterapeuter

Bogense distrikt og Særslev-Hårslev distrikt, Kystdistrikt
Ergoterapeut Sigrídur Thorvaldsdóttir
speciale i børn, SD
tlf. 21 47 34 85
sth@nordfynskommune

Slettens distrikt og Havrehed distrikt, Søndersø distrikt
ergoterapeut Sidsel Nielsen
tlf. 21 78 95 31
siniel@nordfynskommune.dk

Tigerhuset, hjemmetræning, specialklasser på Bogense skole
ergoterapeut Jane Bøg-Jensen
tlf. 21 39 05 42 
jbog@nordfynskommune.dk


Fysioterapeuter

Genoptræning og distrikter på tværs
fysioterapeut Caroline Yung Dall-Hansen 
tlf. 24 60 29 81
cdallh@nordfynskommune.dk

Specialklasser på Bogense skole, Tigerhuset samt genoptræning, hjemmetræning, CPOP
fysioterapeut Marie Skov Jensen 
tlf. 40 24 33 86
msj@nordfynskommune.dk


Logopæder/tale-høre-konsulenter

Bogense distrikt og Havrehed distrikt
tale-høre-konsulent Judy Tieldal
tlf. 21 47 33 51 
jut@nordfynskommune.dk

Krogsbølle distrikt samt Tigerhuset
logopæd Anne-Lærke Møller Sørensen 
tlf. 40 23 94 56
alms@nordfynskommune.dk

Sletten distrikt
tale-høre-konsulent Charlotte Husman Hansen 
tlf. 23 42 76 93
chu@nordfynskommune.dk

Særslev-Hårslev distrikt og Søndersø distrikt
logopæd Sofie Lundsby 
tlf. 21 33 42 41
sl@nordfynskommune.dk


Psykologer

Distrikt Bogense 
Psykolog Samira Lutvica 
tlf. 22 22 32 57
slutvi@nordfynskommune.dk

Distrikt Havrehed
Psykolog Anders Christian Randløv
tlf. 40 18 99 54
arandl@nordfynskommune.dk

Distrikt Kystskolen
Psykolog Thomas Lind Andersen
tlf. 24 60 27 99
tander@nordfynskommune.dk

Distrikt Sletten
Psykolog Niels Bøggild Christensen
tlf. 21 47 34 98
nbc@nordfynskommune.dk

Distrikt Særslev-Hårslev 
Psykolog Anne Sophie Byder
tlf. 40 18 98 41
abyder@nordfynskommune.dk 

Distrikt Søndersø
Psykolog Felicia Kettelz Nørgaard
tlf. 21 58 16 62
fnoerg@nordfynskommune.dk

Fælles Ungeteam 
Psykolog Anne Sophie Byder
tlf. 40 18 98 41
abyder@nordfynskommune.dkSiden blev sidst opdateret 18.07.2017 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00