Tilskud til pasning af egne børn

Som noget nyt er det besluttet, at der er mulighed for at søge om tilskud til pasning af egne børn pr. 1. januar 2018.

Tilskuddet ydes til forældre der vælger, at gå hjemme for at passe egne børn før skolealderen og for en periode på minimum 8 uger op til maksimalt 1 år.

Tilskuddet er fastsat til 75% af nettodriftsudgifterne. (Beløbet er skattepligtigt) - det udbetales bagud (som løn).


Taksten pr. 1. januar 2018:

24 uger til 2,10 år kr. 5.960,00

2,10 år til 6 år kr. 4.080,00


Tilskuddet kan bevilges, såfremt nedenstående kriterier er opfyldt:

1. Ansøgerne skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

(der gælder dog visse udntagelser ofr EU-/EØS borgere).

2. Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.

3. Ansøgeren skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

4. Ansøgeren må ikke samtidig have en dagtilbudsplads til sit barn.

5. Der må maksimalt gives til tre børn pr. husstand.

6. Der kan maksimalt gives et beløb pr. husstand svarende til den maksimale dagpengeydelse.

7. Alle Børn der er omkring de 3 år skal sprogvurderes.

Du skal søge om tilskuddet via NemPlads: www.nordfynskommune.dk/nemplads


Når du har søgt via NemPlads vil du blive kontaktet af den pædagogiske leder i distriktet, som skal gennemføre et hjemmebesøg før tilskuddet kan udbetales.

Ansøgningsfristen fastsættes til 8 uger fra den førstkommende 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget.

Hvis der er udbetalt ikke berettiget tilskud, kan dette kræves tilbagebetalt.


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon eller mail:

Jette Mouritzen Lisberg - 64 82 81 75 / jl@nordfynskommune.dkOBS!!

Har I brug for pasning, når tilskuddet ophører, skal I huske at booke i god tid.

Folder til tilskud til pasning af egne børn findes herunder:

Siden blev sidst opdateret 05.07.2018 af indholdsansvarlig JL

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75


Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00