Selvbetjening

Her har vi samlet alle vores selvbetjeningsløsninger, så du let kan finde frem til den løsning, som du har brug for.

Affald og miljø

Renovation

Se bl.a. hvornår dit affald bliver hentet, tilmeld dig påmindelsesservice og find din nærmeste genbrugsstation her. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Familie og børn

Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om, f.eks. børnechecken. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler familieydelser.

Gå til løsningen

Meld dit barn ud af et dagtilbud

Meld dit barn ud af et dagtilbud direkte via linket eller læs mere på temasiden 'udmeld dit barn'.

Gå til løsningen

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Læs om dine muligheder på temasiden eller gå direkte til selvbetjening på borger.dk. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Tilmelding til dagpleje

Meld dit barn i tandpleje direkte via linket, eller læs mere på temasiden Dagpleje. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Tilskud til merudgifter

Læs mere om dine muligheder for at søge tilskud på temasiden eller gå direkte til selvbetjening på borger.dk Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Tandpleje til børn

Skal dit barn til tandlægen? Her kan du booke, ændre og aflyse tider. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Tilmelding til børnehave

Meld dit barn til børnehave direkte via linket eller læs mere om børnehusene på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Søg om tilskud til pasning af egne børn

Søg om tilskud direkte via linket, eller læs mere på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Søg økonomisk friplads

Søg økonomis friplads direkte via linket eller læs mere på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Søg om tilskud til privat pasningsordning

Søg om tilskud direkte via linket, eller læs mere på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Vielse

I skal ansøge om vielse og udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk, hvis I vil vies borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse.

Gå til løsningen

Fritid

Fritidspas til foreninger

Gå til temasiden for at læse og ansøge om Fritidspas til foreninger. Læs mere om emnet på temasiden

Kranløft af båd

Book et kranløft af din båd online her.

Gå til løsningen

Omsorg og stoette

Ansøg om forbrugsgode

Læs mere og/eller ansøg om forbrugsgode på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Læs mere på temasiden eller ansøg om støtte på borger.dk. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Ansøg om post til døren

Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Gå til løsningen

Ydelser og tilskud

Anmod om sygedagpenge digitalt

Modtager du sygedagpenge, skal alle oplysninger til din sygefraværssag indberettes digitalt.

Gå til løsningen

Ansøg om støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Her kan du ansøge digitalt om støtte til frivilligt socialt arbejde.

Fritidskørsel til borgere med demens

Gå til temasiden for at læse mere og ansøge om fritidskørsel til borgere med demens. Læs mere om emnet på temasiden

Legater

Nordfyns Kommune tilbyder forskellige legater, som du kan søge. Læs mere om emnet på temasiden

Personligt tillæg

Du kan som folkepensionist og førtidspensionist søge personligt tillæg, hvis dit økonomiske forhold er særligt vanskeligt. Læs mere om reglerne på temasiden.

Gå til løsningen

Økonomisk tilskud fra kommunen

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Læs mere på borger.dk.

Gå til løsningen

Arbejde og uddannelse

Meld dig ledig

Meld dig ledig på jobnet via linket, eller læs mere på temasiden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Søg om dagpenge

Ansøg og læs mere på borger.dk.

Gå til løsningen

Søg om kontakthjælp

Ansøg og læs mere på borger.dk.

Gå til løsningen

Søg om uddannelseshjælp

Ansøg og læs mere på borger.dk

Gå til løsningen

Bolig og byggeri

Adresseforespørgsel

På borger.dk kan du sende en forespørgsel, hvis du ønsker at få oplyst adressen på en bestemt person. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Anmeld rotter

Har du observeret rotter på din ejendom, kan du anmelde rotterne digitalt her på siden. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter (Støv og støj)

Du skal anmelde midlertidige aktiviteter som frembringer støj og støv. Det kan fx være sandblæsning af facader eller nedrivning af bygninger. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Anvendelsesændring af bygninger i landzone

Gå til borger.dk for at anmelde anvendelsesændring af bygninger i landzone.

Gå til løsningen

Beboerforespørgsel

Her kan du som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte.

Gå til løsningen

Bopælsattest

Du kan anmode om en bopælsattest, hvis du har brug for at dokumentere, at du har været registreret på din nuværende eller tidligere adresser i en bestemt periode. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Byggegrunde til salg

Grundsalgsmodulet i Kortinfo er din samlede indgang til information om kommunens byggegrunde. I modulet finder du kortmateriale og information om udstykningen, om området og priser. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Flytning

Du skal melde din flytning på Borger.dk til folkeregistret og Post Danmark online. Du har pligt til at melde flytning til folkeregistret senest fem dage efter adresseskift.

Gå til løsningen

Jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg i områder, hvor der gælder fredningsbestemmelser, skal indhentes hos den relevante myndighed. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Landzonetilladelse

Her kan du ansøge om en landzonetilladelse. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Olietanke

Når du installerer en ny olietank eller sløjfer/fjerner en gammel olietank, skal du anmelde dette til kommunen. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Plejebolig

Her kan du ansøge om plejebolig digitalt. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Send din byggeansoegning

Her kan du sende din byggeansøgning digitalt. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Ældrebolig

Ifølge Serviceloven kan borgere frit søge om ældrebolig i og udenfor Nordfyns Kommune. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Skole og dagtilbud

Indskriv dit barn i skole

Her kan du indskrive dit barn til børnehaveklassen. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Klubber

Pladsanvisning

Hvis du skal opskrive dit barn til pasning, skal du logge på NemPlads. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Skolefritidsordning (SFO)

Her kan du opskrive dit barn til SFO via NemPlads. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Udsat skolestart

Hvis et barns udvikling taler imod skolestart i det kalenderår, det fylder 6 år, er der mulighed for at søge om et års udsættelse her. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Ungdomsuddannelse

Her kan du ansøge om tilmelding til ungdomsuddannelse.

Gå til løsningen

Sundhed og sygdom

Bestil nyt sundhedskort

Bestil det særlige sundhedskort her.

Gå til løsningen

Det blå EU-sygesikringskort

Brug det blå EU-sygesikringskort på rejser i EU-, EØS-lande og Schweiz

Gå til løsningen

Valg af læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter. Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Gå til løsningen

Veje og trafik

Anmeldelse vedr. tilgængelighed

Her kan du anmelde mangelfuld skiltning, dårlige adgangsforhold m.m.

Ansøg om førerkort

Du skal bruge et førerkort for at kunne køre taxi, limousine eller sygetransport. Du skal henvende dig personligt på Bibliotek og Borgerservice for at få udstedt et førerkort.

Ansøg om lejlighedsskiltning

Du skal søge om tilladelse til at anbringe midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen i forbindelse med begivenheder og arrangementer. Læs mere om emnet på temasiden

BorgerTip

Du kan bl.a. indberette huller i vejen, ødelagte vejskilte, vand på veje, væltede træer, beskæring og klipning. Læs mere om emnet på temasiden

Fejl på gadelys

Energi Fyn har ansvaret for drift og vedligehold af vej- og stibelysningen i Nordfyns Kommune.

Gå til løsningen

Til erhverv

Afhentning af skrotbiler

Afhentning af biler gælder kun biler op til 3.500 kg. Læs mere om emnet på temasiden

Aflevering af haveaffald

Nordfyns Kommune har en ordning, hvor erhvervsdrivende gratis kan aflevere haveaffald fra private haver. Du kan hente en blanket her. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggearbejder har du/bygherren pligt til at indgive skriftlig anmeldelse til kommunen mindst 2 uger før byggearbejdet påbegyndes. Læs mere om emnet på temasiden

Anmod om beholderkontrol

Du skal mindst hvert 10. år kontrollere alle åbne eller lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (hvis beholderens kapacitet er 100 m³ eller derover). Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Ansøg om byggeri

Har du ønsker om at om- eller tilbygge din virksomhed eller bygge helt nyt, skal du efter den 1. december 2014 sende din byggeansøgning / -anmeldelse til os gennem "Byg og Miljø". Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Brug af vejareal

Du skal søge om tilladelse til midlertidigt at råde over offentlige veje og pladser i Nordfyns Kommune. Læs mere om emnet på temasiden

Erhvervsgrunde til salg

Grundsalgsmodulet i Kortinfo er din samlede indgang til information om kommunens byggegrunde. I modulet finder du kortmateriale og information om udstykningen, om området og priser. Læs mere om emnet på temasiden

Gå til løsningen

Indvinding af grundvand

Du skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand eller overfladevand.

Gå til løsningen

Refusion af sygedagpenge

Som virksomhed kan du søge om sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er ude af stand til at arbejde i kortere eller længere tid på grund af sygdom. Læs mere om emnet på temasiden

Siden blev sidst opdateret 20.02.2020 af indholdsansvarlig SIANDE