Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel, som for eksempel bleer, diabetesremedier eller indlæg til sko, kan dette søges via Sundhed og Rehabilitering

Selvbetjeningløsninger gør det muligt at sende ansøgninger om hjælpemiddel og/eller boligændring digitalt til kommunen, enten som borger eller som tredjepart, for eksempel leverandør.

 Frit valg

Du skal være opmærksom på, at Nordfyns Kommune har leverandøraftaler på mange kropsbårne hjælpemidler.

Hvis du vælger at benytte en anden leverandør end den Nordfyns Kommune har aftale med, kan der blive tale om egenbetaling. 

Tilpasning af hjælpemidlet

Hjælpemidlet bliver tilpasset dine individuelle behov. Du har som borger ret til at kontakte leverandøren og/eller Nordfyns Kommune, såfremt hjælpemidlet ikke fungerer optimalt.

Egenbetaling

Der er egenbetaling på ortopædisk fodtøj jævnfør Serviceloven.
Egenbetalingen udgør 920 kroner (2020 takst) jævnfør Vejledning om regulering pr. 1. februar 2020 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område.

Områdefordeling

Hvis du har brug for at tale med os om dine muligheder for kropsbårne hjælpemidler, kan du tage kontakt til ergoterapeuterne:

Otterup - Skamby:
Bettina S. Eriksen - telefon 64 82 83 26

Bogense - Særslev - Hårslev:
Cecilie S. Larsen - telefon 64 82 83 22

Søndersø - Morud - Veflinge:
Iben Donner - telefon 64 82 83 19

Servicemål

Det tilstræbes, at du bliver kontaktet inden for 14 dage.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 6 uger.  

Siden blev sidst opdateret 10.09.2020 af indholdsansvarlig BSE

Kontakt

Ergoterapeuterne

Tlf.: 64828319 / 64828322 / 64828326


Telefontid

Mandag   8.30 - 10.00 
Tirsdag 8.30 - 10.00 
Onsdag Lukket
Torsdag 8.30 - 10.00
Fredag 8.30 - 10.00