Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for et kropsbårent hjælpemiddel, som f.eks. bleer, diabetesremedier eller indlæg til sko, kan dette søges via Sundhed og Rehabilitering

Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være:

  • Kateterposer, bleer, stomi
  • Brystproteser
  • Parykker
  • Ortopædisk fodtøj, indlæg, forhøjelser m.m.
  • Ortoser f.eks. håndledsbandager, dropfodsskinner, støttekorsetter m.m.
  • Arm/benkompressionsstrømper
  • Arm/benproteser
  • Hjælpemidler i forbindelse med diabetes 

Ny aftale vedr. diabeteshjælpemidler 1. juni 2020.

Nordfyns kommune har gennemført nyt EU-udbud på diabetes området.
I den forbindelse er der lavet aftale med nuværende leverandør Mediq Danmark pr. 1. juni 2020.
Her finder du den nye produktliste over diabeteshjælpemidler. Hvis dit nuværende produkt er på listen, fortsætter din bevilling som hidtil.

Selvbetjeningsløsning

Selvbetjeningsløsningerne gør det muligt at sende ansøgninger om hjælpemiddel og/eller boligændring digitalt til kommunen 24 timer i døgnet. Via den grønne boks i højre side er der mulighed for at ansøge digitalt enten som borger eller som tredjepart, f.eks. leverandør. 

Frit valg

Du skal være opmærksom på, at Nordfyns Kommune har leverandøraftaler på mange kropsbårne hjælpemidler. Du finder listen over vores nuværende leverandøraftaler nederst på denne side.

Hvis du vælger at benytte en anden leverandør end den Nordfyns Kommune har aftale med, kan der blive tale om egenbetaling. 

Tilpasning af hjælpemidlet

Hjælpemidlet bliver tilpasset dine individuelle behov. Du har som borger ret til at kontakte leverandøren og/eller Nordfyns Kommune, såfremt hjælpemidlet ikke fungerer optimalt.

Egenbetaling

Der er egenbetaling på ortopædisk fodtøj jævnfør Serviceloven.
Egenbetalingen udgør 920 kroner (2020 takst) jævnfør Vejledning om regulering pr. 1. februar 2020 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område.

Områdefordeling

Hvis du har brug for at tale med os om dine muligheder for kropsbårne hjælpemidler, kan du tage kontakt til ergoterapeuterne:

Otterup - Skamby:
Bettina S. Eriksen - telefon 64 82 83 26

Bogense - Særslev - Hårslev:
Cecilie S. Larsen - telefon 64 82 83 22

Søndersø - Morud - Veflinge:
Iben Donner - telefon 64 82 83 19

Servicemål

Det tilstræbes, at du bliver kontaktet inden for 14 dage.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 6 uger.  


Leverandøraftaler

Leverandøraftaler vedrørende kropsbårne hjælpemidler 


Støttekorsetter og brokbandager: Ortos A/S, Børstenbindervej 12A, 5230 Odense M, telefon 63 15 05 05


Hånd- og benskinner(ortoser): Ortos A/S, Børstenbindervej 12A, 5230 Odense M, telefon 63 15 05 05


Ben- og armproteser: Sahva A/S, Billedskærervej 12, 5230 Odense M, telefon 70 11 07 11


Ortopædisk fodtøj(semiortopædisk, fabriksfremstillet, håndsyet, indlæg): Sahva A/S, Billedskærervej 12, 5230 Odense M, telefon 70 11 07 11


Kateter: Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, telefon 36 37 91 30


Bleer: SCA Hygiejne Products A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, telefon 48 16 82 10


Stomi: OneMed A/S, P. O. Pedersensvej 16 8200 Aarhus N, telefon 86 109 109/86 107 107


Diabetes: Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, telefon 36 37 91 30


Kompressionsstrømper: Sahva A/S, Billedskærervej 12, 5230 Odense M, telefon 70 11 07 11


Brystproteser: Sahva A/S, Billedskærervej 12, 5230 Odense M, telefon 70 11 07 11


Parykker: Klippehjørnet, Voldgade 11 B, 5700 Svendborg, telefon 62 21 37 80


Sonder + remedier: Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, telefon 36 37 91 30

Siden blev sidst opdateret 02.07.2020 af indholdsansvarlig BSE

Kontakt

Ergoterapeuterne

Tlf.: 64828319 / 64828322 / 64828326


Telefontid

Mandag   8.30 - 10.00 
Tirsdag 8.30 - 10.00 
Onsdag Lukket
Torsdag 8.30 - 10.00
Fredag 8.30 - 10.00