Sygepleje

Hjemmesygeplejen i Nordfyns kommune yder sygepleje til alle borgere, uanset alder og boform, der opholder sig i Nordfyns kommune og som er ramt af sygdom eller svækkelse.

Alle borgere med en akut eller kronisk sygdom, handicap eller som er døende, kan efter en sygeplejefaglig vurdering, visiteres til gratis sygepleje. Sygeplejen ydes 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt.

Formål med sygepleje

Formålet med den sygeplejefaglige indsats er, at fremme borgerens sundhed gennem pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg. Læs mere herom i den gældende kvalitetsstandard.

Hvad kan du få hjælp til:

 • At få skiftet din forbinding
 • At få hældt piller i dine æsker
 • At få indsprøjtninger
 • At tale om dine helbredsmæssige problemer
 • At håndtere svær sygdom og dødsfald
 • At få dryppet øjne 

Hjemmesygeplejen kan f.eks. også være behjælpelig ved:

 • Udredning, rådgivning og koordinering af sundheds- og helbredsproblemer
 • Hjælp til udredning ved afførings- og vandladningsproblemer
 • Støtte, rådgivning og oplæring af borgere og pårørende ved akut eller kronisk sygdom (f.eks. diabetes, KOL, hjertesygdom, psykiske lidelser, alkoholmisbrug og demens) med henblik på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

I sygeplejegruppen er der ansat sygeplejersker med specialistfunktioner inden for områderne: Diabetes, KOL, inkontinens, palliation og sår, samt kliniske vejledere, som varetager uddannelsen af sygeplejerskestuderende.

Hvor yder sygeplejerskerne sygepleje:

Sygeplejerskerne vurderer og yder sygepleje til borgere i deres eget hjem eller i en af kommunens 3 sundhedsklinikker, som er beliggende i Bogense, Søndersø og Otterup.

Hvordan kan du blive henvist til sygepleje:

 • Læge, sygehus og plejepersonale kan henvise dig til sygepleje
 • Du og dine pårørende kan også rette henvendelse til hjemmesygeplejen via afdelingen for Sundhed og Rehabilitering - Telefon 64 82 83 23

Du skal være opmærksom på:

 • At dosering af medicin som udgangspunkt varetages som dosisdispensering gennem det lokale apotek
 • At du, hvis vi skal dosere din medicin, selv skal købe din medicin, og sørge for den er til rådighed i hjemmet
 • At du selv skal købe doseringsæsker, hvis kommunens personale skal dosere din medicin
 • At du selv skal betale materialer til sårbehandling, hvis der skal bruges materialer, der ikke indgår i vores standardsortiment
 • At når din tilstand vurderes som stabil, kan opgaven varetages enten af dig selv, dine pårørende eller overgå til en anden faggruppe( social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere)
 • At der årligt er 10 – 14 sygeplejestuderende under uddannelse i Nordfyns kommune. De studerende varetager besøg alene eller i samarbejde med en praktikvejleder
 • At personalet har tavshedspligt
 • At dit hjem er personalets arbejdsplads, når du modtager hjælp. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Af den grund udarbejdes der arbejdspladsvurdering i hjemmet, og det kan blive aktuelt at ommøblere og installere hjælpemidler i den periode, der ydes sygepleje f.eks. plejeseng
 • At personalet ikke må ryge i dit hjem, og vi henstiller til, at du ikke ryger så længe personalet er i hjemmet. 
Siden blev sidst opdateret 27.01.2017 af indholdsansvarlig CAN

Telefontider for sygeplejeskerne

Sygeplejerskerne kan kontaktes direkte i telefontiden:
7.30-8.00 og 14.00 - 14.30


Bogense:       64 82 87 55
64 82 87 54

Søndersø: 64 82 83 67
64 82 83 68

Otterup: 64 82 85 56
64 82 85 58

Vi opfordrer til at telefontiden benyttes


Ved akut behov for sygepleje uden for telefontiderne


Bogense: 24 62 45 08

Søndersø: 22 22 32 64

Otterup: 21 64 28 23