Demens

Tilbud om hjemmebesøg til demente og deres pårørende

Når man er demensramt kan man have behov for vejledning og forskellige former for støtte og hjælp.

Nordfyns Kommune yder særlig hjælp og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. Støtten ydes i borgerens eget hjem og/eller under dagophold på aktivitetscentre.

Støtte og vejledning tilpasses løbende den demensramte og familiens behov.

Hvordan tilbydes hjemmebesøg af en demenskoordinator?

Demenskoordinatoren i Nordfyns Kommune modtager fra Demensklinikken på OUH en kommunikationsrapport, hvis du som demensramt har givet tilladelse hertil. Derefter vil du blive kontaktet af demenskoordinatoren med tilbud om et hjemmebesøg.

Der kan også med dit samtykke være rettet henvendelse fra egen læge, hjemmeplejen eller pårørende uden at en egentlig udredning af demenssygdommen har fundet sted.

Hvad kan samtalen dreje sig om?

Den kunne dreje sig om følgende emner:

- Dagligdagen
- Problematikker der er opstået
- Er der opstået særlige behov som følge af demenssygdommen?
- Information om demenssygdommen
- Samvær med andre
- Fremtiden
- Andet
Det er dig, der bestemmer, hvad du ønsker, at vi skal tale om.

Formål

Tilbuddet om hjemmebesøg til demensramte er en specifik og målrettet forebyggende indsats overfor borgere med demens.

Formålet er at skabe tryghed for den demensramte gennem råd, vejledning og koordinering af den kommunale indsats.

Træningstilbud for demente

Dette er et tilbud om at træne ude i naturen. Vi bruger "det grønne træningscenter" i stedet for det traditionelle. Her kan du læse mere om vores tilbud om udendørstræning for demente.

Siden blev sidst opdateret 08.09.2016 af indholdsansvarlig LKH

Kontakt

Demenskoordinator
Lone Jensen

Tlf.: 23 34 57 18
Send os en sikker besked