Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018 - §18-midler

OBS: Hvis du trykker Enter, indsendes formularen, også selvom du ikke er færdig. Brug i stedet tabulatortasten for hoppe til det næste felt.

Paragraf 18

Aktivitetstype
Hvilken type aktivitet søges der om tilskud til?

Projektet/aktiviteten
Foreningen
Kontakt evt. Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyn, Tlf. 6081 1215, som vil være behjælpelig med oprettelse/ fornyelse af CVR-nummer.
Kontaktperson
Hvis du angiver en e-mail adresse, sender vi en kvittering til dig.
Aktiviteten
Beskriv kort aktivitetens formål. Hvilke udfordringer arbejdes der med? Hvilken forandring skal aktiviteten medføre for målgruppen?
Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af aktiviteten.
Frivillige og brugere
Tilskud
Modtog foreningen / organisationen / gruppen §18 tilskud sidste år?

Bilag
Vedlæg budget. Beskriv centrale delaktiviteter og forventede udgifter til aktiviteterne.
Vedlæg foreningens årsregnskab (årsresultat og egenkapital) ved ansøgningstidspunktet. Hvis der er tale om et netværk eller en nystartet forening, skal evt. regnskab kun vedlægges, hvis et sådan foreligger.
Siden blev sidst opdateret 10.07.2017 af indholdsansvarlig FLL

No datasource selected

Please select a valid data source and save the page.

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00