Lån af kommunens lokaler

Nordfyns Kommune har to lokaler, vi gerne udlåner til foreninger med lokal interesse.

No datasource selected

Please select a valid data source and save the page.

No datasource selected

Please select a valid data source and save the page.

Lokalerne er indrettet for at støtte det lokale kulturliv og stilles derfor vederlagsfrit til rådighed for institutioner, grupper, foreninger og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune. 

Lokalerne kan benyttes til oplysende virksomhed, foredrag, møder, musikarrangementer, filmforevisninger, udstillinger samt andre enkeltstående arrangementer jf. bestemmelser for det enkelte lokale.

Industrielle og kommercielle virksomheder og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune kan benytte Kuplen til arrangementer af almen oplysende karakter, men ikke i erhvervs- eller reklamemæssigt øjemed. 

Lokalerne kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter. Lokalerne kan ikke benyttes til kontinuerlig virksomhed 

Lokalerne kan ikke benyttes til arrangementer og aktiviteter, der skønnes at kunne skade gulve, inventar m.v.

Lokalerne 
Siden blev sidst opdateret 04.06.2014 af indholdsansvarlig SLG