At være plejefamilie

Her kan du læse mere om at være plejefamilie og netværksplejefamilie i Nordfyns Kommune

Familiepleje er, når et barn eller unge anbringes i en godkendt plejefamilie efter Lov om Social Service §66a.

Der er som udgangspunkt to typer af familiepleje:

  • Almindelig familiepleje
  • Netværkspleje

En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

En netværksfamilie er som udgangspunkt en plejefamilie, der tager sig af et barn eller en ung, som de er i familie med eller har en særlig tilknytning til.

Aflastningsfamilier er plejefamilier, der fungerer som aflastning og derfor har et barn eller en ung i familien i for eksempel weekender, hverdage eller feriedage.

Generel godkendelse som plejefamilie

For at blive plejefamilie, skal familien godkendes som plejefamilie. Det gælder både for generelt godkendte plejefamilier, aflastningsfamilier, konkrete- og netværksfamilier.

Netværksfamilien godkendes kun til det konkrete barn, mens plejefamilien og aflastningsfamilien får en generel godkendelse.

For at blive generelt godkendt som plejefamilie skal I rette henvendelse til:

Socialtilsyn Syd
Lindevej 5A
Bygning 6 & 7
5750 Ringe
Telefon:72531900
Socialtilsynsyd@fmk.dk

www.socialtilsynsyd.dk

Konkret – eller netværksgodkendelse

For at blive godkendt som netværksfamilie eller konkret godkendt til et bestemt barn, skal I rette henvendelse til familieplejekonsulenterne i Nordfyns Kommune. Familieplejekonsulenterne vurderer hele familien ud fra blandt andet:

Familieforhold  
Sociale forhold 
Straffeattest 
Børneattest 
Helbredsoplysninger

Kurser og uddannelse som plejefamilie

Som pleje - eller netværksplejeforældre skal alle deltage i et grundkursus. Kurset strækker sig typisk over flere dage i enten weekenden eller om aftenen. Herudover er alle plejeforældre forpligtet til at modtage supervision samt årligt at deltage i minimum 2 hele kursusdage jf. Lov om Social Service § 66a stk. 4.

Plejefamiliers løn (plejevederlag)

Familieplejere har ikke en kollektiv overenskomst, og Nordfyns Kommune aftaler derfor løn- og ansættelsesforhold med den enkelte.

Plejelønnen angives i vederlag per døgn og reguleres efter, hvilket arbejde plejefamilien forventes at have med barnet og den biologiske familie. Plejevederlagene er skattepligtige.

Plejevedlaget er fastlagt af Kommunernes Landsforening og reguleres årligt. 

Ingen løn til netværksplejefamilier.

Netværksplejefamilier får ikke udbetalt plejevederlag, men kan få dækket omkostningerne til barnets forsørgelse, så anbringelsen ikke giver netværksplejefamilien ekstra udgifter.

Ønsker du yderligere informationer er du velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner:

Familieplejekonsulenterne.


Teamleder Mette Frost Jørgensen 
Tlf. 64 82 81 65 / 23 99 13 47
E-mail: mejoer@nordfynskommune.dk

Familieplejekonsulent Judit Windolf
Tlf. 20 35 62 68
E-mail: jwi@nordfynskommune.dk

Familieplejekonsulent Britta Lund Nielsen
Tlf. 21 38 73 68
E-mail: bniels@nordfynskommune.dk

Siden blev sidst opdateret 07.12.2018 af indholdsansvarlig MEJOER

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00