Privatskoler og Friskoler

På denne side finder du generel information om Privatskoler og Friskoler

Privatskoler
Privatskolerne er et alternativ til folkeskolen. De rummer mange forskellige pædagogiske og religiøse holdninger. De fleste privatskoler har mindst én klasse pr. årgang og er forældrestyrede. 

Privatskolerne tilbyder en fagligt orienteret undervisning, og på privatskolerne er størstedelen af lærerne seminarieuddannede eller har en anden videregående uddannelse.
Alle privatskoler tilbyder folkeskolens afgangsprøver.

Friskoler
Friskolerne, herunder lilleskolerne, er et alternativ til folkeskolen. Skolerne er oftest oprettet på selvstændigt initiativ af en gruppe forældre. Det er ikke et krav, at underviserne på friskolerne skal være læreruddannede, og der er heller ikke krav om, at skolerne skal tilbyde folkeskolens afgangsprøver. Det vælger langt størstedelen af skolerne dog at gøre.

Ifølge friskoleloven skal undervisningen på de frie grundskoler stå mål med undervisningen i den danske folkeskole.

Økonomi
Privat- og friskoler får statstilskud. Tilskuddet bliver fastsat i den årlige finanslov. Resten af skolens indtægter kommer fra de skolepenge, forældrene betaler. På de fleste skoler kan man få hel eller delvis økonomisk friplads, og der er også mulighed for søskendetilskud. 

Du kan få de præcise takster og ordninger oplyst på den enkelte privatskole/friskole.

Privatskole i Nordfyns Kommune

Siden blev sidst opdateret 25.09.2018 af indholdsansvarlig CS

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00