Private leverandører

På denne side finder du information om kriterierne for at blive privat leverandør af dagtilbud i Nordfyns Kommune.

Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget, at kriterierne for godkendelse som privat leverandør af dagtilbud ud over de centralt fastsatte krav følger de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på kommunalt plan, herunder:

 • Faglighed - krav til lederens og medarbejdernes kvalifikationer
 • Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
 • De fysiske rammer (opfyldelse af bygningsreglementet)
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Krav til modtagelse af praktikanter
 • Personalenormering - fordeling mellem pædagoger og medhjælpere 70/30
 • Forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende institutioner
 • Kommunen skal have fysisk adgang til at føre tilsyn

Der opkræves et depositum på 30.000,- kr. for behandling af ansøgning. Depositum betales tilbage, når kommunen har truffet en afgørelse, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej.

Private institutioner vil i 2019 modtage følgende tilskud pr. barn pr. måned i 12 måneder:

 • 0 - 2 årige:
  • Tilskud: 8.300 kr., heraf er beregnet:
    - Bygningstilskud: 408 kr.
    - Administrationstilskud: 209 kr.
 • 3 - 5 årige:
  • Tilskud: 5.230 kr., heraf er beregnet:
    -Bygningstilskud: 211 kr.
    -Administrationstilskud: 138 kr.
Siden blev sidst opdateret 30.11.2018 af indholdsansvarlig JL

Kontakt

Pladsanvisningen
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 75

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00