Ergoterapeuter/fysioterapeuter

Er du bekymret for dit barns motoriske og/eller sensoriske udvikling?

Hvornår kan du henvende dig?

Henvendelser drejer sig typisk om barnets sanser, fin- og grovmotorik, mundmotorik, børn med overbevægelige led, afvigende fod-/benstilling, motorisk uro eller passivitet, søvn, legemiljøer og indretning.

Hvordan kan du henvende dig?

Alle i relation til barnet kan henvende sig til kommunens terapeuter, såfremt de har bekymring for et barns udvikling og trivsel. Oftest sker henvendelsen via forældre, sundhedsplejerske, dagplejepædagog, børnehave eller skole.
Du er velkommen til at ringe direkte til os og få en snak.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi kan hjælpe med at skabe sammenhæng mellem barnet, aktiviteterne og omgivelserne. Dette gøres for at give barnet mulighed for og fremme barnets deltagelse i aktiviteter, der er meningsfulde for et godt børneliv.

Derudover yder vi rådgivning til familier med børn, der er født for tidligt, børn med særlige behov, børn med medfødte eller erhvervede handicaps.

Som udgangspunkt begynder vi altid med en konsultativ samtale, hvor vi snakker med jer om, hvilke bekymringer I og pædagoger/lærere har. Derefter tager vi stilling til, hvordan vi kan hjælpe.
Er der behov for det, indstilles barnet til en ergoterapeutisk/fysioterapeutisk undersøgelse. Der gives råd og vejledning i forhold til barnets omgivelser og i enkelte tilfælde tilbydes et læringsforløb til barnet og omsorgspersoner.

Vi tilbyder rådgivning om:

 • For tidligt fødte børn 
 • Babyer med skæve eller asymmetriske kranier
 • Babyer, der ikke kan/vil ligge på maven, trille eller kravle
 • Børn med overbevægelige led 
 • Børn, der er særligt urolige, aktive eller passive i forhold til alder
 • Børn, der har problemer med at lege med andre
 • Børn, der har problemer med at indgå i sociale relationer
 • Børn, der har vanskeligt ved at spise alderssvarende
 • Børn med mundmotoriske vanskeligheder, fx større børn, der savler eller kommer alt i munden
 • Børn, der har svært ved at håndtere fx bestik, blyant, farvekridt 
 • Børn, hvor sansesystemet giver udfordringer i hverdagen, som fx ikke bryder sig om berøring, om at gynge, snurre eller svinge
 • Børn, der har svært ved balancen, fx gå på ujævnt underlag, falder tit
 • Børn, der svært ved forandringer i hverdagen.
Siden blev sidst opdateret 06.10.2020 af indholdsansvarlig BNOERR

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00