Merudgifter for børn og unge


Nødvendige merudgifter er de udgifter du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom

Merudgiftsydelse ydes efter servicelovens § 41. Familien skal altid selv afholde udgifter, der sædvanligvis afholdes af familier med børn uden handicap.

Har du et hjemmeboende barn under 18. år, som har: 

  • Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • En indgribende kronisk lidelse eller 
  • En indgribende lidelse

Har du mulighed for at søge hjælp til dækning af dine merudgifter. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen er som reglen økonomisk.

Der kan eksempelvis ydes hjælp til:

  • Merudgifter til diætkost og egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin
  • Overnatning på patienthotel ved barns ophold på sygehus
  • Merudgifter til befordring til behandling eller kontrol på sygehus
  • Kurser til forældre og andre pårørende til barnet  

Hjælpen er uafhængig af din indkomst og er skattefri.

Det bemærkes, at der ikke kan ydes hjælp til behandling og behandlings- og træningsredskaber.

Beregning:

Du får lavet en beregning over jeres årlige sandsynliggjorte/dokumenterede merudgifter. Udgiften skal overstige minimumgrænsen på 4.945,- kr. om året (2019). Hvis du har flere børn med omtalte lidelse, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges til grund ved beregningen.

Merudgifterne skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Dette kan gøres ved hjælp af kvitteringer for indkøb, en udtalelse fra diætist (fx. fødevareallergi) eller ved kopi af indkaldelse til kontrol (ved kørselsgodtgørelse).

Første gang, der søges om dækning af merudgifter, laves et overslag over disse udgifter.

  • De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder.
  • Der udbetales et fast månedligt beløb. Det månedlige beløb afrundet til nærmeste 100 kr.
  • Der foretages revurdering af ydelsen en gang om året. 


Siden blev sidst opdateret 13.08.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00