Planlægning

Her kan du læse om planlægning.

Det danske plansystem er opbygget i et hierarki.

  • Landsplanlægning
  • Regional udviklingsplan
  • Kommuneplanlægning
  • Lokalplanlægning

Plansystemet retter sig grundlæggende mod planlægning for arealanvendelse. Plantyperne er afhængige af og må ikke være i modstrid med hinanden.

  • Landsplanlægning/Landsplandirektiver = Miljøministeriets statslige udmeldinger.
  • Den regionale Udviklingsplan = Regionsrådenes ønsker til fremtidig udvikling i regionerne.
  • Kommuneplan = Kommunernes overordnede plan og administrationsgrundlag for kommunens arealanvendelse.
  • Lokalplan = Kommunens detaljerede planlægning. Bindende for borgeren.
Siden blev sidst opdateret 17.08.2018 af indholdsansvarlig MASK

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00