Status

Status over Projekt Bogense Kystdiger

I uge 5 og 6 2020 foretages der undersøgelsesboringer i diget. Undersøgelserne skal dels kortlægge digets tilstand og kvalitet, dels afdække eventuelle forureninger i forhold til jordflytninger. Samtidig foretages opmåling af diger og terræn med drone.

Efterfølgende vil der blive foretaget opmålinger af havbunden foran digerne. Dybde- og strømforhold er afgørende for belastninger af digerne i forhold til erosion og bølgepåvirkninger.

I November 2019 er der ved udbud valgt teknisk rådgiver. Valget er faldet på Orbicon, der har bred erfaring med anlægsprojekter og projekter i tilknytning til vand. Fra december 2019 til april 2020 arbejder rådgivere og Nordfyns kommune med undersøgelser for at tilvejebringe den nødvendige viden for at udarbejde et skitseprojekt. Det handler om at fastlægge eksisterende digers tilstand, undersøge jordbund og havbund, regne på fremtidige vejrscenarier og se på mulige løsningsmodeller.

I juni 2019 er der afholdt borgermøde for projektet i Bogense. Ca 80 borger mødte op og hørte om processen for projektet. I forlængelse heraf blev afholdt to borgermøde på strækningerne ved Fogensepynten og ved Fogense Ø.

I maj 2019 har Nordfyns Kommune ved udbud valgt en procesrådgiver til arbejdet med Bogenses kyststrækning. Valget faldt på firmaet Kyst-Havneviden fra Lemvig. Læs om firmaet på www.kyst-havneviden.dk.

Siden blev sidst opdateret 30.01.2020 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00