Sløjfning af olietanke

Sløjfningsterminen er det antal år efter fabrikationsåret, hvor tanken er lovlig. Herefter skal den sløjfes.

Der gælder en sløjfningstermin for alle olietanke med et indhold på mindre end 6.000 liter.

Sløjfning af olietank

Når en tank ikke længere er i brug, skal denne sløjfes og sløjfningen skal anmeldes til kommunen.

I forbindelse med opgravning af olietanke anbefales det, at arbejdet udføres af et entreprenørfirma.

Anmeldelsen af sløjfningen skal foretages senest 4 uger efter anlægget er taget ud af drift. og vedhæftes et kortbilag, hvor du indtegner placering af den sløjfede olietank.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam. Dette sker bedst ved opsugning af restproduktet, efterfulgt af 2 gange spuling med vand og opsugning efter hver spuling. Du kan kontakte et slamsugerfirma for at få oppumpet det olieholdige skyllevand. Slamsugerfirmaet sørger herefter for miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af restindholdet.

Enten skal olietanken fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes/afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Dette bør udføres af et autoriseret VVS-firma for at undgå at tanken fremover kan være en trussel mod miljøet.

Hvis du vil være helt sikker på, at der ikke er efterladt olieforurening på din grund efter du har fået gravet tanken op, er det nødvendigt at bestille et tilsyn med opgravningen hos et rådgivningsfirma med speciale i jord- og grundvandsforurening. Vær opmærksom på, at ethvert fund af forurening skal anmeldes til kommunen. Både du selv, rådgiveren, VVS-firmaet eller andre, der opdager forureningen har pligt til dette.

Terminer for NEDGRAVEDE olietanke mindre end 6000 l

 

Tankoplysninger Sløjfningstermin
Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse 40 år efter fabrikationsåret
Andre ståltanke 30 år efter fabrikationsåret
Enkeltvæggede tanke af plast 25 år efter fabrikationsåret
Dobbeltvæggede tanke af plast 40 år efter fabrikationsåret
Tanke af andet materiale end stål og plast  25 år efter fabrikationsåret 
 

Terminer for OVERJORDISKE olietanke mindre end 6000 l

Tankoplysninger Sløjfningstermin
Plasttanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes Skal sløjfes senest 31. marts 2015
Typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester 50 år efter fabrikationsåret
Typegodkendte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester 40 år efter fabrikationsåret
 Kugleformede tanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-Plast A/S 20 år efter fabrikationsåret
 Andre plasttanke 45 år efter fabrikationsåret

Selvbetjening

Link til Ansøgning byg og miljø

Skemaer ...

Læs mere ...

Miljøstyrelsen: Tjek din olietank

Siden blev sidst opdateret 13.11.2019 af indholdsansvarlig KIO

Selvbetjening

Ansøgning byg og miljø

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00