Vandløb

I Nordfyns Kommune vil vi både have bæredygtige vandløb og god afvanding.


Nordfyns Kommune har cirka 385 kilometer offentlige vandløb. Resten af vandløbene i kommunen er private.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om de Nordfynske vandløb. Du kan blandt andet følge med i:

  • Hvornår de offentlige vandløb bliver vedligeholdt.
  • Læse om kommunens spændende restaureringsprojekter.
  • Se svarene på de spørgsmål, kommunen oftest bliver stillet i forbindelse med vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

-----------------------------------------------------------------------------

Nordfyns Kommune vil foretage rydning af piletræer ved Stavis Å på en ca 200 meter strækning nedstrøms Tevringevej.

Tiltaget foretages i samråd med lodsejer og er gennemgået af biolog Esben Fjederholt med henblik på at sikre at der ikke fjernes biologisk vigtige træer.

Formålet med tiltaget er at undgå nedfaldne træer i vandløbet, samt at tilgodese underbevoksningen af rødel, eg mv. Samtidig ønskes en højere grad af lys til vandløbet, der i dag er fuldstændig uden vandplanter.

Tiltaget vil evalueres over de næste to år.

Det er alene gamle piletræer der fjernes. De største af disse bliver stående af hensyn til blandt andet flagermus.

Siden blev sidst opdateret 17.08.2017 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00