Nikkende Kobjælde

Den tidligere miljøminister Connie Hedegaard sendte ved årsskiftet 2006/07 en nytårshilsen til samtlige borgmestre i landets nye kommuner. Med nytårshilsenen fulgte et billede af en sjælden plante eller et dyr, der skal gøres en særlig indsats for at beskytte.

Nytårshilsenen med tildeling af ansvarsarter blev sendt for at gøre de nye kommuner opmærksom på, at de nu har overtaget ansvaret for naturbeskyttelsen i det åbne land fra amterne.

Nordfyns Kommune er en af tre kommuner, som har fået planten Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) som ansvarsart.

Nikkende Kobjælde er en 10 - 40 cm høj plante med nikkende violette blomster, som blomstrer i april - maj. Den vokser på tør sandet jord som overdrev, skrænter og klitter både ved kysten og inde i landet. Da planten kræver lysåbne arealer for at trives, er det vigtigt at friholde dens levested for træer og buske f.eks. ved græsning.

I Nordfyns Kommune finder man planten på Flyvesandet. Arealet er statsligt ejet og plejes af Naturstyrelsen.

Da der er offentlig adgang til arealet, er der her gode muligheder for at komme ud og se denne sjældne og smukke plante.

Husk at blomsten er smukkest i dens rette miljø, så lad være med at grave den op til haven derhjemme eller plukke den!

Siden blev sidst opdateret 23.05.2018 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00