Gadekær i kommunen

Gadekær er en betydelig del af vores kulturhistorie i Danmark.

Gadekærene har gennem tiden været brugt som vandforsyning for landsbyernes borgere og kreaturer. Gadekærene har også haft en vigtig funktion som vandreservoir i forbindelse med brandslukning, samt som et mødested for landsbyens borgere.

Gadekærene i Nordfyns Kommune er flere steder glemte og tilgroede, da deres oprindelige funktion ikke længere er relevant.

Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet Nordfyn får en række henvendelser fra borgere i kommunen, der ønsker at forskønne de lokale gadekær. Rådet disponerer over midler til forskønnelse og renovering af gadekær i Nordfyns Kommune.

Alle kommunens gadekær er omfattet naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen betyder, at der ikke må ændres i tilstanden af selve gadekæret. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til tilstandsændringer. Der kan typisk gives dispensation, hvis der er tale om en forbedring af den beskyttede naturtype, hvilket oftest er tilfældet med dagens gadekær.

Meget af forskønnelsen af gadekær foregår i gadekærets omgivelser, som typisk ikke er beskyttede. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvilke tiltag man ønsker at gennemføre ved og i sit gadekær.

Eksempler på tiltag i omgivelser, der umiddelbart ikke kræver dispensation: 
  • Fælde træer - evt. med stub-/rodfræsning 
  • Fjerne høje urter (brændenælde ol.)
  • Sætte bord-/bænkesæt op
  • Reparere/vedligeholde eksisterende hegn
  • Opstille infotavler
  • Etablere shelter (kræver landzonetilladelse)

Læs mere om hvad du må og ikke må gøre i vejledningen, der er linket til nedenfor.

Kontakt:

  • Landdistriktsrådet Nordfyn - John Arnshof - arnshof@post6.tele.dk
  • Kommunens medarbejdere - teknisk@nordfynskommune.dk

Læs mere:

Siden blev sidst opdateret 05.11.2019 af indholdsansvarlig JACNIE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00