Natur og landskab

Nordfyns Kommune er rig på natur og landskabelige værdier.

Kommunen har en lang kyststrækning mod Kattegat og Odense Fjord. Langs kysten findes en række inddæmmede arealer. Store dele af kommunen er et relativt fladt morænelandskab. Den sydlige del af kommunen udgøres af dødislandskab, der er væsentligt mere kuperet.

Landskab og natur udgør et fælles gode. Derfor er der en række bestemmelser og love, der beskytter natur og landskab. Planloven og Naturbeskyttelsesloven er de centrale love, ligesom der er lavet en række udpegninger i kommunen.

Du kan orientere dig yderligere omkring naturlovgivning via links her på sitet. 

Læs mere:

Siden blev sidst opdateret 23.05.2018 af indholdsansvarlig EFJEDE

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00