Vandløbsrestaurering i Nordfyns Kommune

Vandløbsrestaurering er en fælles betegnelse for de mange forskellige typer tiltag, der kan forbedre levevilkårene for vandløbenes fauna og flora i Nordfyns Kommune.

Vandløbsrestaurering

Som oftest handler det om at udlægge sten i vandløbet, og dermed forbedre forholdene for de dyr og især fisk, som er afhængige af de skjulesteder og ynglemuligheder, som stenene giver. I mange vandløb er der vandfald ved eksempelvis mølleopstemninger. Her kan fisk og andre dyr ikke komme forbi.

Ved hjælp af vandløbsrestaurering kan der skabes passage forbi de vandfald, der spærrer for faunaens vandring. Mange steder opretholdes fiskebestandene ved hjælp af udsatte fisk.

Nordfyns Kommune har en vision om at skabe naturlige og bæredygtige fiskebestande i de nordfynske vandløb. Et væsentligt virkemiddel hertil er at skabe passage ved at fjerne de spærringer / fysiske barrierer, der hindrer vandløbets fisk og anden fauna i at svømme forbi.

I Nordfyns Kommune er der udført både små og store projekter. Projekterne er ikke kun til gavn for vandløbets ørreder, men også for andre fiskearter, som eksempelvis ål, og for alle de smådyr, som også svømmer op og ned af vandløbet.

Sidst opdateret: 25.06.2014

Læs mere ...

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 82
Send os en sikker besked
Send os en almindelig e-mail

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00